ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.gr
18.00 €
.com
15.00 €
.eu
7.00 €
.com.gr
18.00 €
.co.uk
20.00 €
.de
45.00 €
.tv
40.00 €
.net
15.00 €
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.com.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.com
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.me
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.eu
7.00 €
1 سال
7.00 €
1 سال
7.00 €
1 سال
.net.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.org.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.edu.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.ελ New
8.50 €
2 سال
N/A
8.50 €
2 سال
.net
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.org
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.info
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.biz
30.00 €
2 سال
30.00 €
2 سال
30.00 €
2 سال
.tv
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.mobi
50.00 €
2 سال
50.00 €
2 سال
50.00 €
2 سال
.de
45.00 €
2 سال
45.00 €
2 سال
45.00 €
2 سال
.co.uk
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.tel
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.cc
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.money New
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.me.uk
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.solutions
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.tech
68.00 €
1 سال
68.00 €
1 سال
68.00 €
1 سال
.es
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.photo New
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.photography New
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.photos New
33.00 €
1 سال
33.00 €
1 سال
33.00 €
1 سال
.cash
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.io
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
.uk
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.com.cy
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.lu
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
.watch
59.50 €
1 سال
59.50 €
1 سال
59.50 €
1 سال
.studio New
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
.shop
59.00 €
1 سال
59.00 €
1 سال
59.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Online Ασφαλείς Πληρωμές Online Ασφαλείς Πληρωμές