Πακέτα Φιλοξενίας στην Ελλάδα

Πακέτο Φιλοξενίας iTry


500MB Αποθηκευτικός Χώρος
Απεριόριστη Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 1 Domain
Δωρεάν SSL

Πακέτο Φιλοξενίας iPlay


1000MB Αποθηκευτικός Χώρος
Απεριόριστη Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 1 Domain
Δωρεάν SSL

Πακέτο Φιλοξενίας iSite


2000MB Αποθηκευτικός Χώρος
Απεριόριστη Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 1 Domain
Δωρεάν SSL

Πακέτο Φιλοξενίας iForum


3000MB Αποθηκευτικός Χώρος
100GB Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 3 Domain
Δωρεάν SSL

Πακέτο Φιλοξενίας iPro


4000MB Αποθηκευτικός Χώρος
200GB Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 5 Domain
Δωρεάν SSL

Πακέτο Φιλοξενίας iBusiness


5000MB Αποθηκευτικός Χώρος
300GB Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 10 Domain
Δωρεάν SSL