Πακέτα Φιλοξενίας στην Ελλάδα

Πακέτο Φιλοξενίας iTry


500MB Αποθηκευτικός Χώρος
Απεριόριστη Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7x365
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 1 Domain
Δωρεάν SSL

36.00 € Ετησίως

72.00 € Διετία
(με Δωρεάν Domain)
133.00 € Τριετία
(με Δωρεάν Domain)
Παραγγελία Τώρα
Πακέτο Φιλοξενίας iPlay


1000MB Αποθηκευτικός Χώρος
Απεριόριστη Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7x365
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 1 Domain
Δωρεάν SSL

48.00 € Ετησίως

96.00 € Διετία
(με Δωρεάν Domain)
140.00 € Τριετία
(με Δωρεάν Domain)
Παραγγελία Τώρα
Πακέτο Φιλοξενίας iSite


2000MB Αποθηκευτικός Χώρος
Απεριόριστη Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7x365
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 1 Domain
Δωρεάν SSL

60.00 € Ετησίως

120.00 € Διετία
(με Δωρεάν Domain)
170.00 € Τριετία
(με Δωρεάν Domain)
Παραγγελία Τώρα
Πακέτο Φιλοξενίας iForum


3000MB Αποθηκευτικός Χώρος
100GB Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7x365
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 3 Domain
Δωρεάν SSL

8.00 € Μηνιαία
24.00 € Τριμηνιαία
48.00 € Εξαμηνιαία
90.00 € Ετησίως
(με Δωρεάν Domain)
180.00 € Διετία
(με Δωρεάν Domain)
250.00 € Τριετία
(με Δωρεάν Domain)
Παραγγελία Τώρα
Πακέτο Φιλοξενίας iPro


4000MB Αποθηκευτικός Χώρος
200GB Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7x365
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 5 Domain
Δωρεάν SSL

10.00 € Μηνιαία
30.00 € Τριμηνιαία
60.00 € Εξαμηνιαία
120.00 € Ετησίως
(με Δωρεάν Domain)
240.00 € Διετία
(με Δωρεάν Domain)
330.00 € Τριετία
(με Δωρεάν Domain)
Παραγγελία Τώρα
Πακέτο Φιλοξενίας iBusiness


5000MB Αποθηκευτικός Χώρος
300GB Κίνηση Δεδομένων
Απεριόριστα e-mail Accounts
Control Panel cPanel
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων
Υποστήριξη 24x7x365
Απεριόριστες MySQL Databases
Φιλοξενία 10 Domain
Δωρεάν SSL

15.00 € Μηνιαία
45.00 € Τριμηνιαία
90.00 € Εξαμηνιαία
170.00 € Ετησίως
(με Δωρεάν Domain)
340.00 € Διετία
(με Δωρεάν Domain)
440.00 € Τριετία
(με Δωρεάν Domain)
Παραγγελία Τώρα