Γιατί δε δουλεύει το email μου? Εκτύπωση

  • 235

Γιατί δε δουλεύει το email μου?

1. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές
Σιγουρευτείτε ότι το user name και password δεν είναι με κεφαλαία
Σιγουρευτείτε ότι έχετε ήδη δημιουργήσει το λογαριασμό στο cpanel σας
Σιγουρευτείτε ότι στο πεδίο user name βάζετε ολόκληρο το email σας
(πχ info@domain.gr και όχι σκέτο info)
Σιγουρευτείτε ότι το "Server requires authentication" είναι τσεκαρισμένο

2. Όλα τα παραπάνω σωστά αλλά και πάλι δε δουλεύει?
Αλλάξτε τα incoming και outgoing mail servers από mail.yourdomain.com στη
διεύθυνση IP σας (αναφέρεται στο welcome email).

3. Λαμβάνετε αλλά δεν μπορείτε να στείλετε?
Αυτό σημαίνει ότι ο ISP σας, μπλοκάρει της χρήση άλλων outgoing mail servers και
επιτρέπει μόνο χρήση του δικού του. Ο λόγος είναι για να περιορίσουν το spam
χρησιμοποιώντας τη σύνδεσή τους. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τον SMTP (outgoing mail server) του ISP σας

4. Στέλνετε αλλά δεν μπορείτε να λάβετε?
Ο χώρος σας στο λογαριασμό φιλοξενίας σας έχει υπερβεί τα μέγιστα όριά του ή ο
μέγιστος επιτρεπόμενος χώρος του λογαριασμού email έχει υπερβεί τα όριά του. Καθαρίστε
το από αρχεία που δεν χρειάζεστε πια.

5. Λαμβάνετε μήνυμα "please enter your username and password for the following server"?
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο / ώρα σε ότι αφορά στον μέγιστο επιτρεπόμενο
αριθμό / ώρα που τσεκάρονται τα email. Χαμηλώστε τη συχνότητα από τις
ρυθμίσεις του προγράμματος που χρησιμοποιείτε (πχ έλεγχος ανά 10 λεπτά – δεν προτείνεται λιγότερο).


6.
Λαμβάνετε μήνυμα "The server responded: 503 valid RCPT command must precede DATA"?
Αν ο mail client σας δίνει το παραπάνω μήνυμα λάθους τότε δεν έχετε τσεκαρισμένη την
επιλογή "my server requires authentication". Αλλάξτε τη ρύθμιση και το πρόβλημα θα λυθεί.

 


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

« Πίσω

Online Ασφαλείς Πληρωμές Online Ασφαλείς Πληρωμές