Πώς θα αποκτήσω ένα Domain Name; Εκτύπωση

  • 102

Για να σας εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση μέσω κάποιου Καταχωρητή, έχοντας διαβάσει  και τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] εδώ ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΕΤΤ και καθορίζει τις προûποθέσεις και την διαδικασία για κάθε νέα εκχώρηση.

Πέραν της καταχώρησης Ονομάτων με κατάληξη .gr (Ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] μπορεί να γίνει και για Ονόματα 3ου επιπέδου με τις ακόλουθες καταλήξεις:

i. com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
ii. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
iii. net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων.
iv. org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
v. gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς.


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

« Πίσω

Online Ασφαλείς Πληρωμές Online Ασφαλείς Πληρωμές