Άρθρα

 cPanel Tutorial by INTEC

Αυτός ο οδηγός...

 Οδηγός δημιουργίας βάσης δεδομένων MySQL μέσα από το cPanel

1. Αφού συνδεθούμε με το cPanel, επιλέγουμε το MySQL Databases.Create New Database2. New...